Arkitektkonkurranse Oppdal sentrum

Arkitektkonkurransen for Oppdal sentrum i 2014 belyste alternative måter for å videreutvikle sentrum.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådmannen og arbeidsgruppa for reguleringsplanarbeidet, har i samsvar med kommunestyrets vedtak engasjert firmaene bak vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen. Oppdraget har vært å utdype hvordan sentrum kan fortettes samt hvordan ny sentrumsgate og forbindelse gjennom sentrum mellom skoleområdet og fritidsparken kan utformes. Gode løsninger for fotgjengere og parkering har stått sentralt i arbeidet.

Arbeidsgruppa har hatt møter med arkitektene og gitt føringer og innspill til arkitektenes arbeid med et forslag til helhetsplan for sentrum. Helhetsplanen fokuserer på gradvis utvikling og viser flere utviklingstrinn.

Her kan du lese om vinnerprosjektet Oppdal+.


Publisert: 01.11.2016
Sist endret: 01.11.2016 10.24