Skiløyper

Så snart snøforholdene ligger til rette, blir det kjørt opp skiløyper rundt om i Oppdal. Noen løyper er brede og har plass både for skøyting og klassisk stil, mens andre er smalere skispor.Til sammen kan Oppdal tilby innbyggere, fritidsinnbyggere og alle som gjester oss flere titalls mil med preparerte skiløyper.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Oppdal

Grunneierne i Oppdal tilbyr gir oss over 100 km med preparerte løyper. For å ta vare på naturen, løypenettet, og å vise hensyn til andre, oppfordrer vi til å ta visse forhåndsregler når du er på skitur:

Vis hensyn til andre skiløpere

Hold til høyre og vis hensyn når du møter motgående ferdsel. Unngå unødvendig høy fart i ouversiktlige utforkjøringer.

Hold hunden i bånd

Oppdal kommune har båndtvang i og ved alle preparerte skiløyper. Vis hensyn til dyreliv og andre skiløpere og hold hunden i bånd. Oppdal kommune har vedtatt lokal forskrift som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2005-11-09-1281 

Hold naturen fri for søppel og hundeposer

Søppel som etterlates i naturen kan ligge i mange år før det brytes ned, og være til fare for natur og dyreliv. Ta med all søppel hjem. Nedbrytbare hundeposer skal også tas med hjem og ikke etterlates i terrenget. Nedbryting skjer først ved høye temperaturer og posene blir derfor liggende gjennom vinteren. 

Vis respekt for tråkkemaskina

Tre ut av sporet i god tid når du møter en tråkkemaskin. Hold god avstand og ha et spesielt øye for barn og hunder.

Vurder skredfaren

Skredfaren er til stede hele vinteren i deler av løypenettet. Vær oppmerksom spesielt ved ferdsel utenfor skiløypene. På www.varsom.no finner du informasjon om skredfaren i Oppdal.

Rast på et egnet sted

Rasting skal ikke foregå i innmark uten eierens samtykke. Rast derfor helst enten ved tilrettelagte rasteplasser eller i terrenget. Etterlat rasteplassen fri for søppel. 

 

God tur!

Stamløypenettet i Oppdal

Så snart snøforholdene er til stede, kjøres det opp skiløyper i stamløypenettet. Der løypene kjøres opp etter vegtraseer vil det kunne kjøre opp på mindre snøforhold enn der løypene ligger ute i terrenget. 

Under finner du kart over Stamløypenettet. Vær oppmerksom på at alle traséer som er inntegnet ikke nødvendigvis prepares. Bruk www.skisporet.no for å se hvilke løyper som prepareres til enhver tid. Her finner du også status for Drivdalen, Storlidalen og Kåsen.

Løypekart over Stølen - Vora Løypekart over Festa - Raudhovden - Skaret 

 

Alle er velkommen i skiløypa, men vi oppfordrer alle til å ta hensyn til klassisk spor og unngår skøyting og andre aktiviteter som kan skade sporene der det er smalt. Dette er særlig viktig de to første timene etter preparering til sporene har satt seg.

Har du spørsmål vedrørende stamløypenettet, skal disse rettes til Oppdal kommune.

e-post: post@oppdal.kommune.no   
Tlf: 72401000. 

 

Skiløyper i Lønset og Storlidalen

Det kjøres opp skiløyper i Storlidalen, samt at det også kjøres opp skiløyper mellom Lønset og Storlidalen.

 

Løypekart over Lønset - Storlidalen

 

Skiløyper i Drivdalen og Vinstradalen

Drivdalen idrettslag kjører opp skiløyper i sitt nærmiljø og i Vinstradalen. Drivdalen har også lysløype.

 

Løyper i Drivdalen og Visntradalen

 

Kåsen skianlegg

Her prepareres det skiløyper for trening og konkurranse innen langrenn og skiskyting i regi av Oppdal IL. Areanen er lyssatt og har trasé for rulleski i barmarkssesongen. Kunstnølager muliggjøre tidlig åpning, vanligvis i månedsskiftet Oktober/November. 

 

Arenakart over Kåsen skiarena

 

Lysløyper

Oppdal har lysløyper på Lønset, i Drivdalen og i Kåsen. Lysløypene driftes av henholdsvis Lønset IL, Drivdalen IL og Oppdal IL.

 

Hvor prepareres det når?

Stamløypenettet prepares etter plan vedtatt av kommunestyret. Planen deler løypenettet inn i prioritet 1 og prioritet 2. All preparering forutsetter at det er tilstrekkelig med snø. Prepareringen avhenger også av nivået på de årlige bevilgningene, og justeringer kan komme deretter. 

Følgende løyper har 1. prioritet: 

   • Grøtsetra - Skaret
   • Grøtsetra - Vangslia
   • Hovden - Stølen
   • Stølen - Fjellskolen
   • Fjellskolen - Stavåløkkja
   • Vora - liten runde
   • Stuggulia 
   • Oppdalstoppen
   • Skoleanleggene

Følgende løyper har 2. prioritet: 

   • Skaret - Langtjønna
   • Langtjønna - Porten
   • Trollheimsporten
   • Solsideløypa
   • Raudhovden rundt
   • Osen - Festa - Munkvoll
   • Dørumshovden - Festa
   • Vora - stor runde
   • Nyhaugen
   • Pøyta

Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 29.01.2018 15.22