Fysioterapi og ergoterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunale fysioterapeuter

Fysioterapi kan gis til dem som har funksjonsnedsettelser eller smerter etter sykdom og skader i muskler og ledd. De kommunale fysioterapeutene gir tilbud til den eldste og den yngste delen av befolkningen.

Kontaktinformasjon:

Trine Sandsten - fysioterapeut:

Turnusfysioterapeut:

 • Tlf.: 918 96 096 (alle dager)

Kari Brattbakk Tronsgård - fysioterapeut og leder medisinsk rehabilitering (leder for fysioterapi, ergoterapi og friskliv):

 

Adresse: Oppdal helsesenter, Seljevegen 6, 7340 Oppdal.

                Inngangen til venterommet er på nordsiden. (Inngang 3)

Treningsgrupper

De kommunale fysioterapeutene organiserer forskjellige treningsgrupper.

Vanngymnastikk:

Fysioterapeutene har vanntreningsgrupper i basseng. Tilbudet passer for personer med ulike plager fra muskler og ledd. Det kreves ikke svømmeferdigheter. Gruppene har oppstart i januar og i september/oktober, og går over 10 uker (1 gang pr. uke). Det må betales en egenandel. Påmelding skjer til fysioterapeutene når tilbudet utlyses i forkant av oppstart av ny gruppe.

Vi tilbyr bevegelsestrening i velværebassenget for personer med større funksjonsnedsettelser, 20 uker i året. Henvendelse: Kommunal fysioterapeut.

Bassengruppe og spinning for barn og unge med overvekt og motoriske vansker

For mer informasjon, ta kontakt med skolehelsesøster på aktuell skole.

Eldretrimgrupper

Vi har trimgrupper ved BOAS og på Drivdalen skole. Ta kontakt med kommunefysioterapeut.

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd

Fysioterapeuter som jobber i privat praksis tilbyr behandling til mange ulike pasientgrupper, i utgangspunktet den yrkesaktive del av befolkningen.

Oversikt over fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd:

FYSIOTERAPEUTER/INSTITUTT ADRESSE TELEFON/E-POST/NETTADRESSE

Oppdal fysioterapi:

Roger Gunnesmæl

Kjetil Sandsten

Marit Klokset

Krux Oppdal innovasjonssenter

Ola Setroms veg 23

7340 Oppdal

 

Tlf: 72 42 19 10

E-post: post@oppdalfysioterapi.no

Nett: http://www.oppdalfysioterapi.no/

 

Frode Garmannvik

Oppdal legesenter

Russerv. 5A

7340 Oppdal

Tlf.: 958 02 352

E-post: garmannfysio@gmail.com

Nett: http://www.ultralydtrondelag.no/

 

Frank Erik Lien

Oppdal distriksmedisinske senter

Russervegen 5 B

7340 Oppdal

 Tlf: 909 87 404

E-post: franke.lien@oppdal.com

 

Fysioterapi for voksne

Du kan få tjenesten om du er over 18 år, og har funksjonsnedsettelser eller smerter etter sykdom og skader i muskler og ledd. Tilbudet gis i institutt, sykehjem og ved behov i pasientens hjem. Vi arbeider med å forbedre eller opprettholde brukernes funksjonsevne gjennom tilrettelagt trening og behandling.

Oppdal kommune har ansatt 3 kommunale fysioterapeuter. I tillegg er det 5 fysioterapeuter som arbeider på eget institutt med driftstilskudd fra kommunen, fordelt med 3,6 driftstilskudd.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi, kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Informasjon om egenandeler og frikort får du her:

Egenandeler og frikort

Fysioterapi for barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldergruppen 0 - 12 år. Kommunen har egen fysioterapeut som arbeider med tilbud for barn og unge, Trine Sandsten, tlf.: 918 96 061.

Vi foretar vurderinger og oppfølging etter henvendelser fra helsestasjon, barnehage, skole, sykehus og foreldre/foresatte.

På helsestasjonene arbeider vi med:
 • Vurdering og oppfølging av barn ut fra ulike problemer innen motorisk utvikling, feilstillinger i ledd, rygg og nakke og ut fra skader og funksjonshemninger.
 • Råd til foreldre, samt henvise om behov til spesialist-helsetjenesten, sammen med lege og helsesøster
 • For barn med spesielle behov har tjenesten tilbud om bassenggruppe i oppvarmet vann.
I barnehagene arbeider vi med:
 • Råd og veiledning til personaalet i barnehagen for å fremme fysisk aktivitet og god helse
 • Individuell vurdering og oppfølging ut fra barnets behov
I skolehelsetjenesten arbeider vi med:
 • Råd og veiledning til lærerne, elevene og foreldre/foresatte.
 • Informasjon individuelt og i forbindlese med foreldremøter og i undervisning i klasser.

Ergoterapi

Du kan få ergoterapitjenester dersom du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funsksonsnedsettelse. Tilbudet gjelder både barn og voksne. Det kreves ikke henvisning fra lege, og ergoterapitjenester er gratis.

Kontaktinformasjon:

Oddrun Flaten (ergoterapeut):

 • Tlf.: 970 79 816. Om det ikke oppnås kontakt fordi ergoterapeut er ute på oppdrag, så kan du gi beskjed til Oppdal kommunens sentralbord (72 40 10 00), så ringer ergoterapeuten tilbake senere.
 • E-post: oddrun.flaten@oppdal.kommune.no

Ingrid Sandblost Hage (ergoterapeut):

Adresse: Oppdal helsesenter, Seljevegen 6, 7340 Oppdal.

                Inngangen til venterommet er på nordsiden. (Inngang 3) 

Hva ergoterapitjenesten kan hjelpe med:
 • kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter og arbeidsvaner
 • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
 • tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, skole og barnehage
 • veilede, informere og undervise

Tekniske hjelpemidler

Krykker m.m.

Krykker kjøpes ved Oppdal helsesenter, Seljevegen 6, avdeling Tunet eller Høa. Pris: Kr. 350,- pr. par.  (1 par ispigger: kr. 140. 1 par doppsko kr. 80,-) Tlf. 72 40 10 20. Døgnåpent.

Medisinsk rehabilitering selger strømpepåtrekkere (kr. 200,-) og gripetang (kr. 250,-). Tlf. 970 79 816 eller 970 79 815.

Kortidsutlån av tekniske hjelpemidler

Fra kommunalt hjelpemiddellager lånes det ut rullatorer, toalettforhøyere, rullestoler etc. Kortidsutlån er gratis.

Henvendelse: Ambulerende vaktmester Morten Steen (tlf. 918 96 005), kommunal ergoterapeut Oddrun Flaten (tlf. 970 79 816), eller kommunale fysioterapeut (Trine Sandsten: tlf. 918 96 061.

Langtidsutlån av tekniske hjelpemidler

Ved varig behov av tekniske hjelpemidler må det søkes NAV Hjelpemiddelsentralen. Kontakt kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut først. De vil hjelpe med å fylle inn søknadsskjemaet. 

Søknad- tekniske hjelpemidler

Reparasjon

Ved full driftsstans av et teknisk hjelpemiddel, som bruker er helt avhengig av, kontaktes:

 • i vanlig arbeidstid: Ambulerende vaktmester (Morten Sten, tlf. 918 96 005)
 • utenom arbeidstid (15.30 - 23.00 alle hverdager og kl. 09.00 - 23.00 på helgedager):

Tlf. 917 81 122 -Akutt reparasjon av teknisk hjelpemiddel 

Individuell plan:

Hvis du har funksjonsnedsettelser med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, kan du søke om å få en individuell plan.

For mer informasjon, se kommunens nettside om individuell plan

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en overordnet enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Det er dit du må henvende deg ved søknad om individuell plan.

For mer informasjon, se kommunens nettside om koordnerende enhet.


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 13.59