Redusert pris/gratis kjernetid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsfrist 1. juni for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2024/2025

Maksimalprisen fra 1. august 2024 - for opphold i barnehage er kr. 1.500,- i måneden for kommunale og private barnehager. Mat kommer i tillegg. Ordningen sier at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en helplass i barnehage, samt 1. - 4. trinn på SFO. Det er gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage

  • Hvis maksimalprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen per barn, skal du ha en redusert pris. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

    Dersom familien har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. 70% av det den betaler for første barn, 50% av prisen for barn nr. tre (eller flere barn). Fra august 2023 er plass for barn nr. tre i barnehage gratis. 

Gratis kjernetid barnehage

Reduksjon i foreldrebetaling i SFO og gratis kjernetid

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for for plass på SFO for 1.- 4. trinn. Det er gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer pr. uke). Fra 1.august 2023 gjelder dette også for andreklassinger.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede inntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Deler barnet bosted mellom mor og far, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Når du søker i Foresattportalen hentes siste inntektsårs skattemelding direkte i søknadskjemaet. Eller du kan velge å legge ved annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom du ikke har Bank-ID, må du levere søknad i papirformat. Husk og legg ved skattemelding og eventuelle andre lønnsopplysninger i søknaden.

Krav til skattemelding

Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.

Dersom det ikke kan legges frem skattemelding, for eksempel om det er kort botid i landet, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt.

Endring i inntekt

Dersom det er en vesentlig og varig nedgang i inntekten kan man søke på nytt, man må da legge ved dokumentasjon på ny inntekt.

Dersom inntekten har økt vesentlig siden siste års skattemelding eller øker etter at vedtak om redusert foreldrebetaling er fattet, plikter søker å opplyse kommunen om dette.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Forslag til dokumentasjon:

For arbeidstakere:
  • Kopi av siste måneds lønnsslipp
  • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
  • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
For selvstendig næringsdrivende:
  • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både person- og næringsinntekt)
For arbeidsledige/mottakere av stønader/sosialhjelp:
  • Kopi av siste utbetaling fra NAV
For studenter:
  • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om studieplass
  • Dokumentasjon på overgangsstønad

Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen. Er foresatte samboere, gift eller har registrert partnerskap eller bor barnet sammen med en foresatt og dennes samboer eller partner, skal det leveres dokumentasjon for begge.

Slik søker du

Søknaden for foreldreredusert betaling gjøres i Foresattportalen. Sjekk om inntekten til husholdningen er under grensen for å få reduksjon. Dette finner du ved å lese om ordningen på Utdanningsdirektoratet.

Du må logge deg inn med bank-ID for å sende elektronisk søknad. Inne i søknaden godkjenner du for at vi kan hente inn siste års skattemelding for hele husstanden. Har du ikke skattemelding fra fjoråret, kan du laste opp andre lønnsopplysninger og legge ved i søknaden.

Søknadsfrist for 2024/2025 er 1. juni 2024.

Søker du senere enn 1. juni vil søknadsfrist være innen 15. i hver måned med virkning fra 1. i neste måned.

Foresattportal

Elektroniske skjema blir sendt gjennom en sikker forbindelse til oss. Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt, og personvernet ditt blir ivaretatt. 

Kan du ikke levere elektronisk?

Skjema om redusert foreldrebetaling i PDF-format må skrives ut og sendes til kommunen i utfylt stand til:
Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal.

SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling (PDF)

BHG - Søknad om redusert foreldrebetaling (PDF)

Velger du å skrive ut skjema (pdf) skal skattemelding og eventuelle andre lønnsopplysninger legges ved søknaden.

 

Trenger du hjelp, ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller pr. tlf: 72 40 10 00. 

 


Publisert: 25.02.2016
Sist endret: 13.05.2020 12.21