Kongevegen over Dovrefjell

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om kongevegen over Dovrefjell

Ferdselsvegen mellom Dovre og Oppdal har vært en av de viktigste og mest brukte fjellovergangene i Norge. De fysiske sporene etter ferdselsrutene kan spores tilbake til jernalder og middelalder, men folk har ferdes over fjellet i uminnelige tider. I følge kongesagaene var vegen over Dovrefjell en allfarveg eller hovedveg. En allfarveg er omtalt i Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, og defineres her som den mest betydelige vegen som var underlagt offentlig tilsyn. I middelalderen var imidlertid de fleste veger mer som stier eller rideveger.

Kongevegen over Dovrefjell ble anlagt på slutten av 1600-tallet og gjennom 1700-tallet, men vi har i dag ingen sikre kilder på akkurat når utbyggingen fant sted. Imidlertid viser beskrivelser av to kongeferder at utbedringen av vegen startet en gang mellom 1685 og 1704. Kongevegen over Dovrefjell strekker seg fra Dovre kirke over Hardbakken til Hjerkinn og Hjerkinnhø og videre til Kongsvoll, gjennom Drivdalen til Oppdal kirke. Deler av strekningen er fortsatt godt synlig.

Om prosjektet

Forprosjektet ønsket å løfte fram Kongevegen over Dovrefjell som et sentralt kulturminne i norsk historie, med et tydelig behov for oppgradering og bevaring. Hensikten var å kartlegge kongevegens strekning og tilstand fra Dovre kirke i Dovre kommune, Oppland fylkeskommune til Oppdal kirke i Oppdal kommune, Trøndelag fylkeskommune. 

Kartleggingsarbeidet, som ble gjennomført i løpet av forprosjektet, har vist at det finnes flere lengre strekninger av kongevegen som er godt bevart. Disse strekningene krever likevel tilrettelegging for å sikre videre bruk og større opplevelsesverdi. Det er samtidig andre strekninger som er i svært dårlig stand, med store behov for istandsettingstiltak.

For å gjøre kongevegen mer brukervennlig og opplevelsesverdig, er det gjort en rekke istandsettingstiltak på strekningen mellom Dovre og Oppdal, som vegetasjonsrydding, drenering, istandsetting av vegfundament og tørrmurer, rekonstruksjoner av originale stikkrenner og bruer, samt merking og oppføring av informasjonsskilt.

En av hovedmålsettingene for hovedprosjektet var å tilrettelegge kongevegen mellom Dovre og Oppdal som en sammenhengende historisk vandringsveg. En istandsettelse av kongevegen er viktig for den stadig mer populære pilegrimsleden, for en bedre kanalisering av ferdsel utenfor sårbare områder for plante- og dyreliv, og for en generelt bedre tilrettelegging av turveger over Dovrefjell.

Trykk her for å lese hele forprosjektet!

 Kartutsnittet viser Kongevegen over Dovrefjell markert med blå linje.

Mer informasjon

Prosjektet eies av Statens vegvesen, og kjøres i samarbeid med Oppland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Dovre kommune, Oppdal kommune, Pilegrimssenteret på Dovrefjell, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Gudbrandsalsmusea.

Mer informasjon om kongevegen finner du på prosjektets egen hjemmeside. Her vil du også finne kontaktinfo:

www.kongevegenoverdovrefjell.no

Prosjektet har også en egen facebookside som legger ut informasjon fortløpende. Denne kan du følge her:

Kongevegens Facebookside

Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold       Kulturkonsulent tlf: 90695579, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no
Marit Johannson Prosjektleder e-post: marit.johansson@vegvesen.no

Publisert: 08.06.2018
Sist endret: 08.06.2018 15.00