Demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Oppdal er en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell med kompetanse.

Vi kan tilby:

 • I samarbeid med fastlegene kartlegge og utrede personer med mistanke om demens
 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
 • Oppfølging og veiledning i forhold til personer med demens og pårørende
 • Bidra til at personer med demens og deres pårørende får individuelt tilpasset tilbud etter behov

Hvem kan ta kontakt:
Pårørende, naboer, venner, fastleger, hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten m.m.

Kontakt:

demensteam@oppdal.kommune.no

Jarbjørg Gunnes, demenssykepleier og leder for Hukommelsesteamet,

tlfnr: 909 77 896 (kontortid 8-15.30), e-post: jarbjorg.gunnes@oppdal.kommune.no 

Permisjon fra 01.10.2023 - 31.05.2024.

Margit Gisvold Naess, spesialsykepleier (diabetes),

tlfnr: 918 96 093 (kontortid 8-15.30), e-post: margit.naess@oppdal.kommune.no

 

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal    

 

Demenssykepleier 

 • skal være kontaktperson for mennesker som har spørsmål og utfordringer i forhold til demenssykdommer.
 • skal arbeide med individuell tilrettelegging av tilbud for personer med demens.
 • skal samarbeide med fastlegene, Hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten og øvrige tjenestetilbud i kommunen.

Kontakt:

Demenssykepleier Jarbjørg Gunnes, tlfnr: 909 77 896 (kontortid 8-15.30) epost: jarbjorg.gunnes@oppdal.kommune.no eller demensteam@oppdal.kommune.no 

Kontor i administrasjonsfløyen i underetasjen i Boas.

 

Dagaktivisering for personer med demens

 For personer med demens som har relativt god fysisk funksjon, og har nytte av tilrettelagte aktiviteter og sosialt samvær med andre.

Målsetting:

 • gi brukerne en aktiv og meningsfull hverdag
 • tilrettelegging for mestring ut fra den enkeltes forutsetning
 • opprettholde den enkeltes funksjonsnivå så lenge som mulig
 • gi avlastning til pårørende

Vi har egne lokaler i sokkeletasjen i Engvegen 2

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00 -15.00 (inkl. henting og hjemkjøring)

Kontakt:

Engvegen Dagaktivisering for personer med demens

Tlf: 918 96 084

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Demenssykepleier Åse Aspeland, tlfnr. 918 96 072 (kontortid 8-15.30). Epost ase.aspeland@oppdal.kommune.no

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema    

Tjenestekriterier

 

Betalingssats 

Dagtilbud pers. med demens: Kr. 284,-/dag (inkl. måltider og aktiviteter: Kr. 123,- + transport tur/retur hjemmet: Kr. 59,-).

 

Pårørendeskole

Oppstart høsten 2024.

Seks kvelder med forelesninger og gruppesamtaler. 

Pris: 300 kr. (giro tilsendes)

Et undervisningstilbud til pårørende/nære venner til personer med demens

Målsetting:

 • Gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommer og det de fører med seg av utfordringer i dagliglivet
 • Bedre kvaliteten på samværet til den syke, både hjemme og på institusjon
 • Gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter, kommunens tilbud og hvordan forholde seg til det offentlige hjelpeapparatet

Arrangeres av:
Oppdal kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:

Hukommelsesteamet v/ demenssykepleier Jarbjørg Gunnes, tlfnr: 909 77 896

Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening v/Sigrid Mesloe, tlfnr: 416 19 629

Aktivitetsvenn for personer med demens

Hjemmetjenesten formidler kontakt fra bruker til aktivitetsvenn i samarbeid med Nasjonalforeningen Demensforeningen i Oppdal og Frivilligsentralen.

Alle aktivitetsvenner er kurset gjennom Nasjonalforeningen og signert taushetserklæring.

Kurset er gratis.

Kontakt:

Demenssykepleier, Jarbjørg Gunnes, tlf: 909 77 896

Frivilligsentralen v/Torgunn Sunde Fladby, tlf:47 92 50 99

Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening v/Sigrid Mesloe, tlf: 416 19 629/ Elisabeth Gulaker, tlf: 41 56 25 95

 

Få råd fra fagfolk om demens

http://nasjonalforeningen.no/demens/parorende-og-demens/

Få råd fra andre pårørende om demens

Likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oppdal Demensforening:

Sigrid Mesloe, tlfnr: 416 19 629
Elisabeth Gulaker, tlfnr: 415 62 595
Einar Skarsheim, tlfnr: 918 58 114
Håkon Holen, tlfnr: 468 77 623 - for yngre pårørende

Likepersonene har gjennomgått opplæring og signert taushetserklæring.

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens organiseres og gjennomføres av Likepersonene. Ta kontakt for spørsmål og deltakelse.


Publisert: 04.02.2016
Sist endret: 29.06.2023 12.36