Brann og feiing

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) utfører feiing og tilsyn i Oppdal. I tillegg utfører TBRT byggesaksbehandling på fyringsanlegg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du spørsmål om feiing, ildsted, skorstein og det som hører til ildstedet kan du lese mer på Trøndelag brann og redning sine nettsider.

Trøndelag brann og redningstjeneste, feieravdeling utfører byggesaksbehandling i Oppdal kommune som oppføring, rehabilitering og riving av skorsteiner på eksisterende bygg.

Feiing av hytter

Alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder skal feies og ha tilsyn (forskrift fra Justis- og beredskapsdepartementet). Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har ansvar for feiing og tilsyn med fritidsboligene i Oppdal kommune.

Feiinga og tilsynet skjer samtidig når TBRT besøker din fritidsbolig. Før feieren kommer, må du som eier påse at det er noen til stede under tilsynet. For at feieren skal kunne gjennomføre tjenesten, må du sørge for at det er satt opp stige, og at takstige er forskriftmessig montert.

Hvor ofte skal det feies og føres tilsyn?

Det avhenger av bruk, fyringsvaner og tilstanden på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra TBRT, og du vil få en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Pris og fakturering

I Oppdal kommune har kommunestyret vedtatt at feiing og tilsyn skal koste kr 547,50 inkl. merverdiavgift, per år, uavhengig av hvor ofte det feies. Beløpet deles på to årlige terminer.

Mange tror at feie- og tilsynsgebyr er en betaling for utført feiing. Det er feil. Feiegebyret er et gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om forebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet.

Oppdal kommune har tatt utgangspunkt i det beløpet TBRT fakturer kommunen for å kunne utføre tilsyn/feiing av fritidsboliger. Inntil alle eiendommer har hatt sitt første tilsyn, er den totale kostnaden til kommunen fordelt på antall fritidseiendommer. Etter at TBRT har utført tilsyn på samtlige eiendommer (i løpet av 2019), vil de på bakgrunn av en risikovurdering kunne si noe om hvor ofte det er behov for feiing, alt fra årlig til hvert 8.år. Kommunen vil da ha et grunnlag for å kunne fakturere ut i fra behov.

Kontakt

For spørsmål om fakturaen, send en epost til Oppdal kommune på

postmottak@oppdal.kommune.no  eller tlf 72 40 10 00.

For spørsmål om selve tjenesten og regelverket, kontakt TBRT på epost:

feier@tbrt.no eller  tlf 41 66 70 00


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 26.08.2019 10.12