Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en behovsprøvd tjeneste som tilbyr helsehjelp i hjemmet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målgruppen er personer med behov for pleie eller andre sykepleietjenester.

Tjenesten er gratis.

Feriepasienter bes søke 3 uker før planlagt opphold.

Kontakt:

Avdelingsleder Lene Sletvold, tlf. 918 96 059 (kontortid 8-15), e-post: lene.sletvold@oppdal.kommune.no

Vakttelefon, Hjemmesykepleien: 918 96 007

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal     

Tjenestekriterier

 

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Tjenesten er hjemlet i:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, første ledd jf § 3-2, punkt 6a

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Facebook

Vern for eldre


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 27.11.2019 20.24