Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.   

 

Kontakt:

Mari E. Snorroeggen, tlf 900 75 589, e-post: mari.snorroeggen@oppdal.kommune.no

 

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Tjenesten er hjemlet i:

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 1-1, 3-1 og 3-8         

Tjenestekriterier

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema