Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Vi er fortsatt opptatt av å følge alle råd og anbefalinger som kommunen og nasjonale helsemyndigheter anbefaler i forbindelse med å hindre spredning av korona-smitte. Råd og anbefalinger endres i takt med smittesituasjonen i Norge. Nytt fra og med 27.mars blir:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Du som er gravid eller foresatt til barn 0-5 år vil nå motta tilbud om de ordinære konsultasjonene som inngår i vårt faste tilbud. Gruppekonsultasjonene er gjort om til individuelle konsultasjoner. Ta med egen leke, vi har ryddet bort våre. Barnet følges av kun en voksen og søsken kan ikke bli med uten at det er avtalt med oss. Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier gjennomføres på helsestasjonen.

Du som er elev eller foresatt til elev ved en av skolene i Oppdal, kan som tidligere alltid nå helsesykepleier på «Åpen telefon». Ta gjerne kontaktJ

Du som er elev ved barneskolene skal også vite at helsesykepleierne er tilbake ute på skolen din, på de samme dagene som før. Du vil få mer informasjon fra skolen din.

Du som er elev 5. – 10. trinn og ikke har fått mulighet til å komme tilbake på skolen enda skal vite at du alltid kan ta kontakt med helsesykepleier på «Åpen telefon» og at dere fint kan lage avtaler om å møtes.

Du som er elev ved videregående skal vite at helsesykepleierne også er tilbake på Oppdal videregående skole, samme dager som før.

Du som er mellom 13-25 år ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til Helsestasjon for ungdom. Ta kontakt for avtale, vi har åpent hver mandag mellom kl.14-17. Følg oss gjerne på Instagram oppdal_hfu, der finner du både kontaktinformasjon og nyttig helseinformasjon for ungdom.

Vi vil at dere alle skal vite at vi sørger for å styre hvor mange som kommer til avtale til enhver tid. Du skal slippe å oppholde deg i samme rom som mange og være sikret at vi ivaretar ditt behov for anbefalt avstand til andre. Vi vil også at du skal vite at vi sørger for å ivareta alle krav til renhold og at du har god tilgang til såpe/vann og håndsprit både på helsestasjonen og ute på skolene.

Er du syk eller har symptomer - bli hjemme - og er du i tvil ring oss gjerne.

Fullstendig kontaktinformasjon og mer informasjon om de enkelte tilbudene finner du på kommunens hjemmeside og du vil alltid nå oss ved å ringe 7240 1480 eller 91896076.


Publisert: 24.04.2020
Sist endret: 24.04.2020 14.26