Fugleinfluensa - høyrisikoområde

I forbindelse med registrert fugleinfluensa i Norge, er Trøndelag et av høyrisikoområdene. Mattilsynet oppfordrer om å melde fra om døde fugler og å registere hobbyfjørfe.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Registrering av hobbyfjørfe

Har du hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet.


Publisert: 16.12.2020
Sist endret: 16.12.2020 10.57