Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Ny søknadsomgang 1.-15. mars 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telledato (og første dato det kan søkes) er 1. mars med søknadsfrist 15.mars 2019, dette er del 1 av tilskuddssøknaden for 2019. Del 2 registreres med telledato 1. oktober (første dato det kan søkes) og søknadsfrist 15.oktober.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter inkl. pelsdyr, som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Registrering av dyretall er det som skal registreres i mars. Det innmeldte antall dyr gir grunnlag for husdyrtilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd og grunnlag for grovforareal. Alle med dyr må søke i mars (dette gjelder også de med pelsdyr).

Søknaden leveres elektronisk.

Les mer hos Landbruksdirektoratet.


Publisert: 25.02.2019
Sist endret: 25.02.2019 11.37