Vold og overgrep i nære relasjoner

Oppdal kommune er i gang med gjennomføring av et kompetanseprogram for å avdekke vold og overgrep i nære relasjoner. Programmet er et satsingsområde utarbeidet av Helsedirektoratet sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


kursRennebu og Meldal deltar også i kompetanseprogrammet som har 40 deltakere. De to første dagene deltar ansatte fra Helsestasjon, skolehelsetjeneste, lege, jordmor, barnehage, rus- og psykisk helsearbeid, barneverntjenesten i programmet.

Kompetansesenter for rus (Korus) leder deltakerne gjennom programmet som går over 6 samlinger.

Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helse-direktoratet og Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og -metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp.


Publisert: 31.10.2016
Sist endret: 31.10.2016 13.40