Kunngjøring: to nye vegnavn.

Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok i sak 22/17 to nye vegnavn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utvalget vedtok følgende vegnavn: 

      • Hauglandvegen
      • Sollyflata

Klikk her for kart over vegene. 

Skrivemåten kan påklages etter stadnamnlova § 12. Valget av navn kan ikke påklages. Frist for klage er 3 uker. Klagen skal sendes til Oppdal kommunen. Du har også rett til å se sakens dokumenter, og du har rett til å få nærmere veiledning om retten til å klage, framgangsmåten og reglene for saksbehandling.  Ta i så fall kontakt med Oppdal kommune.


Publisert: 30.08.2022
Sist endret: 30.08.2022 13.13