Høring: to nye vegnavn

Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen. Forslagene er nå på høring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn.

Følgende forslag foreligger: 

   • Hauglandvegen: delvis ny veg i regulert hyttefelt. Vegen er en avstikker på nordsida av Stensesvegen ved bruket Haugland. Haugland er godkjent skrivemåte i Sentralt Stadnamnregister (SSR). 
   • Sollyvegen: ny veg i regulert hyttefelt. Vegen er en avstikker på østsida ut fra vegen Gorsetråket, tvers ovenfor Oppdal kristne senter hvor Solly camping tidligere lå. Solly camping ble startet på eindommen på 1950-tallet, og navneforslaget kommer derifra. Solly er ikke registrert i SSR, men er brukt som navn på eiendommen i Gards- og slektshistorien for Oppdal - bind 8 og reguleringsplan. Solly fremstår som et etablert navn på eiendommen. 

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

   • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
   • Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
   • Navnet bør passe på stedet
   • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
   • Navna bør være varierte
   • Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
   • En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Oversiktskart  Solly  Haugland

Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk av utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester. 

Frist for å komme med innspill er 03.06.2022 Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no  eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.


Publisert: 21.04.2022
Sist endret: 21.04.2022 14.56