Feltarbeid og fuglekartlegging - NIBIO

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte3Q‐programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks¬‐ og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde‐ og småbrukarlag.
Les mer om arbeidet her

De som gjennomfører feltarbeidet for oss vil bære et brev fra NIBIO.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen, (tlf. 974 34 123; e‐post:
christian.pedersen@nibio.no)


Publisert: 31.05.2021
Sist endret: 31.05.2021 12.43