Folkemøte om kommunesammenslåing

Oppdal kommune ønsker råd fra innbyggerne og inviterer til folkemøte torsdag 26. mai kl. 19.30 i kulturhusets storsal. Velkommen!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I vår nye kommune vil vi sammen være bedre i stand til å levere gode og likeverdige offentlige tjenester de neste ti-årene enn vi kan få til hver for oss. Den nye kommunen vil også bli en sterk og vekstkraftig fjellkommune i Trøndelag. Dette gir økt styrke til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn med vekst i befolkning og næringsliv.

Intensjonsavtalen vil, sammen med utredning av 0-alternativet (bestå som egen kommune), bli behandlet av begge kommuner i mai 2016. Kommunestyrene skal behandle spørsmålet om sammenslåing i juni 2016. Før det skal avtalen legges fram for innbyggerne med et opplegg for informasjon og kommunikasjon i forkant.

Kommunene vil med utgangspunkt i intensjonsavtalen jobbe videre i en arbeidsgruppe for å avklare viktige områder som ligger i avtalen. Blant annet skal fordeling av oppgaver og funksjoner mellom kommunene konkretiseres. Utgangspunktet er at kommunene er likeverdige og at lederstillinger, kompetansearbeidsplasser og fagmiljø skal finnes i begge dagens kommuner.

På grunnlag av dette arbeidet, og med god medvirkning fra innbyggere og ansatte, vil det bli tatt en endelig beslutning i kommunestyrene om kommunesammenslutning. Kommunene vil ha dialog med Fylkesmannen i arbeidet, som har frist 1. oktober med å oppsummere prosessene i fylket og komme med tilrådning til helhetlig kommunestruktur for fylket.

Endelig beslutning om kommunesammenslutning fattes når Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur i juni 2017.

Her kan lese mer om kommunereformen

Framdriftsplanen blir følgende:

 

 

  • mai: ordførerne setter i gang navnekonkurranse

 

  • 26. mai: innbyggermøte om avtalen

 

  • 6.- 10. juni: innbyggerundersøkelse i begge kommunene

 

  • 16. juni: avtalen behandles i Rennebu kommunestyre

 

  • 22. juni: avtalen behandles i Oppdal kommunestyre

 

  • 1. juli 1. oktober: Felles arbeidsgruppe arbeider med å konkretisere intensjonsavtalen med hensyn til fordeling av funksjoner og fastsetting av kommunenavn.

 

  • Før 1. oktober: Folkeavstemming i Rennebu

 

  • Før 1. oktober: Kommunestyremøte i Rennebu

 

Underskrevet intensjonsavtale kan du lese her:


Publisert: 06.05.2016
Sist endret: 06.05.2016 11.40