Konsekvensutredninger

Kommunestyret har bestemt at Oppdal skal utrede 4 alternativer for fremtidig kommune:

1 Oppdal - Rennebu

2 Oppdal - Rennebu - Midtre Gauldal

3 Oppdal - Sunndal

4 Oppdal fortsetter som egen kommune

Den fjerde delutredningen er nå ferdig. Den er utarbeidet av Telemarksforsking, og handler om hvilket alternativ som har størst potensial for å gjøre regionsenteret Oppdal attraktiv for innbyggere, næringsliv og besøkende.

De tre første delutredningene finner du her:

Delutredning 1: attraktivitet i forhold til ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur.

Delutredning 2: meningsmåling om kommunesammenslåing.

Delutredning 3: økonomisk attraktivitet og potensial for effektivisering