STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET - FORHÅNDSSTEMMING I OPPDAL

Forhåndsstemmingen foregår i servicetorget i rådhuset, fra og med tirsdag 10.august til og med fredag 10.september, mandag- fredag, kl. 08.00 - 15.00. Torsdagene 02. september og 09. september utvides åpningstiden i servicetorget til kl. 18.00.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I tillegg er det mulig å forhåndsstemme på biblioteket i kulturhuset lørdag 21.august, lørdag 28.august og lørdag 04.september, alle dager kl. 11.00 – 14.00.

Husk å ta med legitimasjon m/bilde! Har du mottatt valgkort kan du ta med dette når du forhåndsstemmer. Det forenkler valgfunksjonærenes arbeid, og det går raskere for deg å stemme.

I år oppfordres velgere til å benytte forhåndsstemmeperioden for å spre valgdeltakelsen pga korona- pandemien.
Forhåndsstemming på institusjoner

For de som oppholder seg på BOAS og Oppdal helsesenter og tilliggende trygde- og omsorgsboliger blir det anledning til å forhåndsstemme mandag 06. september. Klokkeslett kunngjøres ved oppslag på institusjonene og på hjemmesiden www.oppdal.kommune.no .

Syke og uføre som bor hjemme
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker hjemme eller der du oppholder deg.

Skriftlig søknad sendes Oppdal kommune v/valgstyret, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, på e-post til postmottak@oppdal.kommune.no eller du kan ringe servicetorget i rådhuset, tlf. 72 40 10 00, innen fredag 10. september kl. 10.00.

Covid-19
Velgere i karantene eller isolasjon som følge av Covid-19 skal ikke stemme på det ordinære forhåndsstemmestedet. Hvis mulig bør velgerne vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere i karantene kan enten stemme hjemme eller på særskilt stemmested, som annonseres senere.
Velgere i isolasjon må stemme hjemme og oppgi i søknaden at de er i isolasjon.

Oppdal, 03.08.21 Geir Arild Espnes, valgstyrets leder


Publisert: 03.08.2021
Sist endret: 03.08.2021 12.37