Høring: nye vegnavn

Seks forslag til nye vegnavn samt forslag om justering av to eksisterende er nå ute på høring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune skal vedta 6 nye vegnavn i kommunen. Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn. I tillegg skal det gjøres endringer ved to eksisterende vegnavn på Driva boligfelt.

Kommunen har utarbeidet forslag til nye vegnavn. Oppsummert er forslagene som følger:

  • Nye veger:
   • Trøabakken
   • Øvre Trøavegen
   • Nedre Trøavegen
   • Øvre Breesvegen
   • Rugdevegen
   • Bøasæterbakken
  • Justering av eksisterende vegnavn:
   • Eventyrstien
   • Krokstien

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

   • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
   • Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
   • Navnet bør passe på stedet
   • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
   • Navna bør være varierte
   • Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
   • En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Se forslagene med kart her! 

Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk av utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester. 

Frist for å komme med innspill er 16.02.2020. Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no  eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.


Publisert: 04.01.2021
Sist endret: 04.01.2021 15.43