Velkommen til gjenåpning av SFO og 1. - 4.trinn på skole

Regjeringen har bestemt at skoler fra 1.- 4. trinn og SFO skal starte opp igjen den 27. april. Elevene på 5.-10. trinn skal fortsatt ha hjemmeundervisning. Det er ikke bestemt når de øvrige elevene fra 5. – 10. trinn kan møte på skolen. Beredskapstilbudet for foresatte i samfunnskritiske funksjoner og barn med ekstra omsorgsbehov fortsetter som før for 5. -7.trinn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolen og SFO skal være en trygg plass for barna våre, også under koronaepidemien. Derfor er det viktig at både elever, foreldre og ansatte følger de smitteverntiltakene som gjelder.

  • Syke elever, ansatte og foresatte skal ikke møte på skolen eller på SFO
  • God hygiene som håndvask og renhold
  • Det skal være redusert kontakt      mellom personer  

Skole

Skolene har vanlig undervisningstid.

Skoleskyss

Skoleskyssen vil gå som normalt, men med tiltak for å begrense smitte. Barna skal sitte på annethvert sete. Søsken kan sitte sammen.

SFO

SFO vil ha en begrenset åpningstid fra kl.8.00 -16.00. Dette er et tiltak for å kunne oppfylle smittevernsrådene og vil i første omgang gjelde fram til 15.mai.

Fra 27. april beregnes foreldrebetaling selv om dere velger å holde barnet hjemme fra SFO. Oppsigelsestid for SFO –plassen er 1 måned fra den 1. i hver måned.

Av smittevernhensyn må barna ha med matpakke også til måltid på SFO. Kostpenger blir ikke belastet foreldrebetalingen så lenge SFO ikke serverer mat.

Kronisk syke barn

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Hvis behandlende lege/fastlege vurderer at barnet ikke skal gå på skolen, skal barnet ha hjemmeundervisning i skolens regi. Mer informasjon om vurdering av barn med kronisk sykdom finner dere på legeforeningen sine nettsider.

Opplæringsplikt

Når skolen starter opp igjen, blir det vanlig opplæringsplikt for elevene på 1.- 4. trinn. Skolen har vært stengt i mange uker og nå er det viktig at eleven får komme tilbake og ta del i det viktige sosiale fellesskapet som er på skolen. Foresatte som likevel velger å holde barna hjemme, kan ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Da må foresatte selv ivareta opplæringsplikten gjennom privat hjemmeundervisning. Da er det viktig å være klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven, som f.eks. spesialundervisning og elevvurdering. Foreldre må melde fra til rektor hvis de vil ivareta opplæringsplikten selv.


Publisert: 27.04.2020
Sist endret: 27.04.2020 13.42