Testing av Covid-19 ved Oppdalshallen

Oppdal kommune har nå bedre kapasitet til å teste for Covid-19. Testene vil i fortsettelsen bli gjennomført ved Oppdalshallen tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. De som har grunn til å tro at de har COVID-19, kontakter fastlegekontoret sitt for å få dette vurdert. Testing skal avtales med fastlegen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er symptomer som feber, sår hals, tungpusthet og hoste som det er det aktuelt å teste for COVID-19. Dette er uavhengig av yrke.

De som skal innlegges sykehus, eldre over 65 med tilleggs-tilstander,beboere i helseinstitusjoner, og barn og ansatte i barnehage/SFO/skoler vil bli prioritert, men vi ønsker å få alle inn til vurdering, og vil tilstrebe å teste så mange som mulig. Den utvidede testingen vil foregå så lenge det er kapasitet, og behov.


Publisert: 07.05.2020
Sist endret: 07.05.2020 12.45