Høring av forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2020 - 2023

Kommunestyret vedtok den 30.01.2020 å legge ut forslag til kommunal planstrategi til høring og offentlig ettersyn. Planstrategien gjør rede for kommunens utviklingstrekk, utfordringer og planbehov for perioden 2020 - 2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?