Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret i Oppdal godkjente i møte 29.05.19 følgende valglister:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Høyre

Venstre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet de grønne

Sosialistisk Venstreparti

De offisielle valglistene er lagt ut i servicetorget i rådhuset, på biblioteket og offentliggjøres her

Frist for klage på avgjørelsen er 7 dager etter offentliggjøring av overskriften på de godkjente valglistene,

jfr. Valgloven § 6-8.  

Klage sendes Oppdal kommune v/valgstyret, Inge Krokanns v. 2, 7340 Oppdal,

epost: postmottak@oppdal.kommune.no

 

Oppdal, 31.05.19

Kirsti Welander

Leder valgstyret  

 

 

 

 


Publisert: 31.05.2019
Sist endret: 31.05.2019 13.59