Skatteetaten ny skatteopprever

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Se mer informasjon på skatteetaten.

Du kan også ringe skatteetaten på telefon 800 80 000.

Endringen gjelder ikke eiendomsskatt, som Oppdal kommune vil fortsette å håndtere.


Publisert: 02.11.2020
Sist endret: 02.11.2020 09.39