Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune

Smittesporing viser at det i Oppdal nå er smittetilfeller hvor smittekilde betraktes som ukjent.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


To nye personer ble i dag registrert smittet av covid 19 på Oppdal. En av de smittede er ektefelle til den som testet positivt på søndag etter å ha vært på bakeriet Sprø onsdag 10. mars. Vedkommende har sittet i karantene siden søndag. Den andre smittede er smittet etter å ha vært i Oslo. Det jobbes videre med smittesporing av disse to utover kvelden.

Mikrobiologisk avdeling på St. Olav har i dag bekreftet at alle de 7 som testet positivt forrige uke er smittet av den britiske virusmutasjonen. Koronagruppen har jobbet videre med smittesporing av de som testet positivt etter tur til Kvitfjell. Det viser seg at det var flere som senere testet positivt på covid 19 som var på klatring på Krux mandag 8 mars.

Tidligere er koronagruppen kjent med at det bare var en smittet på Krux, og at vedkommende kun oppholdt seg i det ene rommet. De som var i samme rom er tidligere kartlagt som nærkontakter og satt i karantene. Den andre personen som det nå viser seg at var der, oppholdt seg i alle rommene på klatresenteret.

Koronagruppen har derfor i dag kartlagt de som var på klatring på Krux mandag 8. mars. Alle disse er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer til disse er satt i ventekarantene til testsvar på nærkontakter foreligger. Dersom noen har vært på Krux mandag 8. mars etter klokka 16 og ikke blitt kontaktet av Koronagruppen, bes disse om å teste seg og gå i karantene til testresultat foreligger.

Etter å ha vært i dialog med Statsforvalter, fylkeslege og folkehelseinstitutt, har kommunelegen kommet fram til at det må iverksettes lokale tiltak i Oppdal inntil smittesituasjonen er avklart. Muterte virusvarianter viser seg å ha rask spredning, og det er også opplysninger om at dette lettere smitter ved kontaktsmitte. Dersom man får et større utbrudd kan det bli svært krevende å stanse dette, noe som tilsier at tiltakene bør iverksettes før det store utbruddet er et faktum. Koronagruppen vil oppfordre alle til å holde god avstand til hverandre, og ha svært lav terskel for å teste seg.

Kommunelegen har i ettermiddag i medhold av smittevernloven brukt hastekompetansen og innført lokale tiltak i forskrift. Følgende tiltak iverksettes:


§ 2. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

  a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

  b) Skisenter.
  c) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent:
      1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  d) Svømmehall, spaanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
      1. skolesvømming.
      2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  e) Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssenter.
  f) Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  g) Museet.
  h) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.

§ 3. Forbud mot arrangement
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser.

§ 4. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater.

§ 6. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring.
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forskriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.


Publisert: 16.03.2021
Sist endret: 16.03.2021 19.36