Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter

Denne sommeren foregår det kartlegging og bekjempelse av fremmede og invaderende planter i hele Orklavassdraget. De to plantene vi først og fremst har fokus på er lupin og kjempespringfrø.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi ønsker oss et bredt engasjement for å bremse på utbredelsen av disse artene, og aller helst vil vi få dem bort. Lupinplantene binder elvegrusen og det blir mindre gytegrus for laks og sjøørret. Dessuten fortrenger lupin og kjempespringfrø mange andre arter som naturlig lever langs bekker og elvebredder.

Ønsker du å ta vare på fisk og natur i og langs Orkla, så kan du bidra. Hjelp oss å stoppe frøspredningen ved å knekke av blomsteraksene på lupinplantene (bruk dem gjerne som avskårne blomster til dekorasjon), eller legg dem igjen på bakken. Drar du opp en plante av kjempespringfrø før den skyter ut sine tusen frø, så er det supert. Alle monner drar!

De som står bak dette initiativet, er Statsforvalteren og kommunene Orkland, Rennebu, Oppdal og Tynset. Dette er et flerårig samarbeidsprosjekt der Orkla er et av fem prioriterte vassdrag i Trøndelag for bekjempelse av fremmede planter. Et firma er hyret inn for å kartlegge forekomstene i Orklavassdraget, og det å finne de øverste frøkildene i sidebekkene, blir svært viktig. Noe bekjempelse vil vi komme i gang med allerede i år, men vi håper å få med enda flere på laget de neste årene.


Publisert: 09.05.2023
Sist endret: 09.05.2023 13.39