Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Forslag til rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 er lagt ut til gjennomsyn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dokumentet kan leses på Oppdal kommune sin hjemmeside.
Dokumentet er også tilgjengelig i fysisk utgave ved servicetorget på Oppdal rådhus.

Frist for innsending av innspill til planen er satt til 6. november. Planen med eventuelle innspill fremmes for politisk behandling i utvalg for helse og oppvekst og sluttbehandles av kommunestyret i desember.

Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024:


Publisert: 15.10.2020
Sist endret: 15.10.2020 08.15