Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027

Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på hjemmesiden til Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Økonomiplanen skal behandles av kommunestyret torsdag 22. juni 2023. Uttalelser og merknader må være Oppdal kommune i hende innen 21. juni 2023.

Saksprotokoll - Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027

Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2024 - 2027

Uttalelse fra råd og utvalg til økonomiplan 2024 - 2027

Presentasjon for råd og utvalg 9.5.23 - kommunedirektørens forslag til økonomiplan

Innspill fra enhetene – 1 - konsekvensjustering drift unntatt selvkostområder

Innspill fra enhetene – 2 - konsekvensjustering drift selvkostområder

Innspill fra enhetene – 3 – forslag til driftstiltak unntatt selvkostområder

Innspill fra enhetene – 4 – forslag til driftstiltak selvkostområdene

Innspill fra enhetene – 5 – forslag til investeringstiltak unntatt selvkostområdene

Innspill fra enhetene – 6 – forslag til investeringstiltak selvkostområdene


Publisert: 08.06.2023
Sist endret: 08.06.2023 09.27