Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien

Onsdag 17. mars kl. 18.00 blir det digitalt informasjonsmøte om E6 Fagerhaug. Flere korridorer er aktuelle nå ved oppstart av reguleringsprosessen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Interesserte er velkomne til å få en orientering om planarbeidet og planprogrammet, og komme med spørsmål eller kommentarer.

Klikk på lenka her for å delta i møtet!

Opptak av det digitale informasjonsmøtet blir lagt ut i etterkant, slik at de som ikke kan få med seg direktesendingen også kan få den samme informasjonen.

Aktuelle korridorer for ny E6 er enten øst for Dovrebanen (rød strek) eller vest for dagens E6 (oransje eller lilla strek). Begge disse alternativene legger til grunn 2-3 felts veg og 90km/t, samt at dagens E6 blir videreført som lokalveg for blant annet myke trafikanter samt saktegående kjøretøy. Alternativene ser du her.

Ny trasé eller utbedring

Alternativene øst og vest skal videre måles opp mot et utbedringsalternativ. Utbedringsalternativet innebærer en stedvis oppgradering av dagens E6 med fartsgrense 80 km/t (ved Fagerhaug 60km/t). Utbedringsstrekninga er vist med blå strek hvor en ny vei uten fysisk midtdeler blir bygd i dagens trase. Øvrige deler av dagens E6 er ikke markert med blått, og her skal vegen utvides til 9 meters bredde. Mindre tiltak for myke trafikanter ved Fagerhaug kan inngå i utbedringsalternativet, samt sanering av noen avkjørsler hvor det er mulig.

Frist for innspill til varsel om oppstart regulering

Oppstartsvarsel ligger på kommunens hjemmeside under Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og informasjon om prosjektet på Statens vegvesen sine hjemmesider.

Eventuelle synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet og planprogrammet sendes på e-post til firmapost@vegvesen.no  innen 7. april 2021. Husk å merke eposten med "E6 Fagerhaug – Seiersdalsveien, saksreferanse nr. 21/29764".


Publisert: 15.03.2021
Sist endret: 15.03.2021 09.37