Nye bestemmelser fra krisestaben

Fra kommuneoverlege, ordfører og krisestaben kommer følgende informasjon om koronaviruset:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  • Der en person er i karantene skal alle i familien fra og med nå være i karantene.
  • Alle politiske møter som er i regi av Oppdal kommune avlyses. Unntak er formannskapet som fra i dag er kommunestyre. Dette er hjemlet i den såkalte hasteparagrafen i kommuneloven. Alle kommunestyresaker som kan utsettes vil bli utsatt. Dette gjelder til og med påske. Da gjøres en ny vurdering.
  • Møter, arrangementer og forsamlinger innendørs med over 50 deltakere avlyses. Dette er Legeforeningens råd. Andre møter – tenk over om de kan avlyses, hvis de kan det så avlys!
    Treningsentrene stenger fra og med i dag.

 Igjen: Husk håndvask (håndhygiene) og omgangsregler for å hindre smitte.

Skal strammes til

- Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sagt at det nå fremover skal strammes gradvis  til. Det gjør vi også i Oppdal og går enda litt lenger og er enda strengere enn sentrale myndigheters krav og anbefalinger, sier ordfører Geir Arild Espnes.

- Så kan det være noe som kritiserer både sentrale myndigheter og oss for at vi ikke har tatt hardere i fra starten av. Men det er slik i dag at veldig mange er i vitale samfunnsfunksjoner, og det er viktig at vi ikke har et samfunn som ikke fungerer. I situasjonen som vi nå er inne i vil aktiviteten gradvis avta, og vi går nå mot en kontrollert nedstengelse av enkelte funksjoner. Vi må hele tiden veie smittervernsfortjenesten mot samfunnskostnadene. Dette er en vanskelig avveining som jeg har overlatt til de som har dette som arbeidsfelt. Samfunnsmedisinerne. Det er viktig å huske at et samfunn som ikke fungerer vil lamme oss alle. Tiden er inne for å stole på hverandre. Ha tillit. Nå er det tid for dugnad. Nå må vi holde sammen. Husk  at dette er en situasjon som forandrer seg fra dag til dag. Det som var riktig i går, kan være feil i dag, er ordførerens råd og oppfordring til kommunens innbyggere.


Publisert: 12.03.2020
Sist endret: 12.03.2020 11.17