Skiløypeinfo

Her får du oppdatert info om preparering av skiløypene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er kjørt med rulle på traseene Grøtsetra-Skaret, og fra Skarbakkan og inn mot Langtjønna. Inn mot Langtjønna er det enkelte partier med lite snø grunnet vind.
 
På traséne Raudhovden og Stølen-Fjellskolen er det kjørt med rulle. Merk at kjøring med rulle ikke vises på skisporet.no. Øvrige traséer bearbeides etterhvert som snø- og terrengforholdene tillater det.
 
Andre steder må det mer snø og tele til før man kan begynne med arbeidet.
 
Det meldes også om gode forhold og flotte løyper i Storlidalen. I Drivdalen og Vinstradalen ble det kjørt opp løyper forrige helg. I Kåsen er det også gode forhold. Følg med på www.skisporet.no for oppdatert informasjon.

Vi minner også om "skivettreglene": 

Grunneierne i Oppdal tilbyr gir oss over 100 km med preparerte løyper. For å ta vare på naturen, løypenettet, og å vise hensyn til andre, oppfordrer vi til å ta visse forhåndsregler når du er på skitur:

Vis hensyn til andre skiløpere

Hold til høyre og vis hensyn når du møter motgående ferdsel. Unngå unødvendig høy fart i ouversiktlige utforkjøringer.

Hold hunden i bånd

Oppdal kommune har båndtvang i og ved alle preparerte skiløyper. Vis hensyn til dyreliv og andre skiløpere og hold hunden i bånd. Oppdal kommune har vedtatt lokal forskrift som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2005-11-09-1281 

Hold naturen fri for søppel og hundeposer

Søppel som etterlates i naturen kan ligge i mange år før det brytes ned, og være til fare for natur og dyreliv. Ta med all søppel hjem. Nedbrytbare hundeposer skal også tas med hjem og ikke etterlates i terrenget. Nedbryting skjer først ved høye temperaturer og posene blir derfor liggende gjennom vinteren. 

Vis respekt for tråkkemaskina

Tre ut av sporet i god tid når du møter en tråkkemaskin. Hold god avstand og ha et spesielt øye for barn og hunder.

Vurder skredfaren

Skredfaren er til stede hele vinteren i deler av løypenettet. Vær oppmerksom spesielt ved ferdsel utenfor skiløypene. På www.varsom.no finner du informasjon om skredfaren i Oppdal.

Rast på et egnet sted

Rasting skal ikke foregå i innmark uten eierens samtykke. Rast derfor helst enten ved tilrettelagte rasteplasser eller i terrenget. Etterlat rasteplassen fri for søppel. 


Publisert: 27.11.2020
Sist endret: 27.11.2020 10.54