Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning

Det er ingen som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal siden 17. mars. Flere av de som ble registrert smittet sist uke er nå ute av isolasjon, og i dag er det 2 personer som fortsatt sitter i isolasjon etter smitte.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Etter at flere av de som satt i karantene har testet negativt på dag 7, er også disse ute av karantene. Det betyr at det i dag er kun 1 person som fortsatt sitter i karantene i Oppdal etter smitteutbruddet sist uke. 

Koronagruppen har på ny foretatt en vurdering av om forskrift om midlertidige tiltak skal endres før den i sin helhet utløper 24. mars klokka 23.00. Som påpekt i pressemelding i går er det viktig med en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet etter en nedstengning. Barn og unge skal i minst mulig grad rammes av tiltaket, samtidig som smittevernhensyn må prioriteres høyt. Det er i dag mellom 20 og 30 personer som tester seg i Oppdal. Dette er omtrent like mange som det har vært daglig i de periodene hvor det ikke har vært smitte i Oppdal. Dette tilsier at det er få personer som har luftveissykdommer i bygda, noe som er med i vurderingen i forhold til hva som kan gjenåpnes. 

Etter en total vurdering av smittesituasjon er koronagruppen i dag kommet til at fra i morgen kan følgende virksomheter og steder åpne: 

  • Serveringssteder
  • Svømmehall, spaanlegg og lignende.
  • Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssenter. 
  • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. 
  • Museet
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Det forventes at smitteverntiltak for å begrense smitte overholdes av de som nå kan åpne. 
Det vil si at det fra i morgen kun er treningssentrene som fortsatt må holde stengt til forskriften utløper. Dette begrunnes ut fra smittevernhensyn. Risikoen for smitte er større på steder hvor det utøves høyintensiv aktivitet. Det avventes derfor noen dager til før disse kan åpne. 

Forbud mot arrangement, skjenkestopp, stans av idretts- og fritidsaktivitet for personer over 20 år, påbud om hjemmekontor og plikt til å bruke munnbind gjelder fortsatt.  ​


Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – i Oppdal kommune 
Fastsatt av Kommuneoverlegen i Oppdal kommune den 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.
 
§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen.

§ 2. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  a) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent: 
      rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 
§ 3. Forbud mot arrangement
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13 i covid-19-forskriften, med unntak av begravelser, bisettelser.
 
§ 4. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater. 

§ 6. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 
 
§ 7. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 
§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring. 
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forskriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet. 
Endret ved vedtak datert 21.03.21. Endringen trer i kraft 22.03.21 klokka 00.00
Endret ved vedtak datert 22.03.21. Endringen trer i kraft 23.03.21 klokka 00.00


Publisert: 22.03.2021
Sist endret: 22.03.2021 16.37