Tester flere for Covid-19

Oppdal kommune har nå en periode bedre kapasitet i forhold til å teste for Covid-19. Det er ønskelig at alle som kan ha grunn til å tro at de har COVID-19, kontakter fastlegekontoret sitt for å få dette vurdert. Dette blir gjort for å få bedre status på smittesituasjonen i Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er symptomer som feber, sår hals, tungpusthet og hoste som det er det aktuelt å teste for COVID-19. Dette er uavhengig av yrke.

De som skal innlegges sykehus, eldre over 65 med tilleggs-tilstander,beboere i helseinstitusjoner, og barn og ansatte i barnehage/SFO/skoler vil bli prioritert, men vi ønsker å få alle inn til vurdering, og vil tilstrebe å teste så mange som mulig.

Den utvidede testingen vil foregå så lenge det er kapasitet, og behov.


Publisert: 27.04.2020
Sist endret: 27.04.2020 13.51