Folkehelseprofilen for Oppdal 2022

Hvert år gir Folkehelseinstituttet ut folkehelseprofilen for alle kommunene og fylkene. En folkehelseprofil gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen. Folkehelsprofilen har ulike tema som er fokus hvert år og gir et godt bildet av dette området i kommunen. .

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Folkehelseprofilen for Oppdal

Folkehelseprofilene inneholder statistikk og vurdering av temaområda befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader og ulykker, helserelatert adferd og helsetilstand. Dette er et av verktøyene kommunen benytter for å lage en oversikt over  folkehelsen i  kommunen. Folkehelseprofilen blir utgitt av folkehelseinstituttet hvert år.

Tema i 2020 er sosialt berekraftige lokalsamfunn. 

Folkehelseprofilen for Oppdal 2022

Her kan du se folkehelseprofilen for Oppdal tidligere år.


Publisert: 16.03.2022
Sist endret: 16.03.2022 11.17