Husk: Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars

1.mars er fristen for å søke barnehageplass og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad sendes elektronisk via Barnehageportalen på Oppdal kommunes hjemmeside.
Foresatte oppfordres til å søke minst 3 alternativ.

Bare de som søker innen fristen har rett på barnehageplass og rett til å klage ved avslag.

Rett til barnehageplass etter søknad ved hovedopptak har:

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Publisert: 31.01.2022
Sist endret: 31.01.2022 09.40