Innbyggerundersøkelsen

Takk til alle 2045 som tok seg tid til å svare på innbyggerundersøkelsen 2023! Kommunedirektøren er fornøyd med at 39 prosent av de 5305 som fikk tilsendt undersøkelsen nå har bidratt til oppdatert informasjon om innbyggernes opplevelse av oppdalssamfunnet. Resultatene vil styrke kunnskapsgrunnlaget til ny kommuneplan og arbeidet med å videreutvikle dialogen med innbyggerne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I perioden 30. mars til 12. april gjennomførte Oppdal kommune KS sin innbyggerundersøkelse fra KF BedreKommune. Undersøkelsen ble sendt ut til alle innbyggere født før 2006, folkeregistrert i kommunen og oppført med norsk mobilnummer i kontaktregisteret.

Rapport med resultater og analyse vil bli publisert på oppdal.kommune.no.

 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av utvalgene, antall svar og gjennomsnittsskåren for temaene i undersøkelsen:

  Oppdal Bygdene Sentrum Norge
2022
Antall svar 2045 813 1232  
Antall mottakere 5305 1992 3304  
Svarprosent 39 41 37 19
 
Tema Gjennomsnittlig skåre fra 1-6
Din vurdering av tjenestene 4,7 4,7 4,7 4,5
Din vurdering av kommunen som bosted 4,4 4,4 4,4 4,2
Ditt syn på utbygging og utvikling 3,9 3,9 3,9 4,0
Din vurdering av trygghet 5,3 5,3 5,3 5,0
Din oppfatning av lokalpolitikken og din deltakelse 3,3 3,3 3,2 3,2
Din tillit til kommunen 3,7 3,7 3,7 3,8

Publisert: 21.04.2023
Sist endret: 21.04.2023 11.12