Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu

Invitasjon til informasjonsmøte på Oppdalsporten tirsdag 25.februar 2020 kl 19.00 - kl 22.00. Møtet starter med tacobuffet. Programmet starter ca 19.30. 

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen som ny gardbruker i Oppdal/Rennebu

Vi er glad for at du har valgt å bli bonde J verdens viktigste jobb! På dette møtet ønsker vi å gi deg litt informasjon, samt at du får bli kjent med oss i forvaltning og rådgivningstjeneste for landbruket. Vi starter møtet med kveldsmat. Deretter kommer informasjon fra de forskjellige:

  • Informasjon fra Oppdal og Rennebu kommune om de ulike ordningene landbrukskontorene har hånd om: Produksjonstilskudd, bygdeutviklingsmidler, søknad om SMIL-midler og drenering, nydyrking, regionale miljøtilskudd, skog -og tilskuddsordninger, regelverk ved hogst til beiting/nydyrking, tilskudd til sykdomsavløser, digitale karttjenester mm.
  • Informasjon fra Oppdal og Rennebu Landbrukstjenester: om lagene, landbruksvikar og landbruksavløsere
  • Informasjon fra Norsk Landbruksrådgivning
  • Informasjon fra Mattilsynet
  • Bonde så klart – nettverk for nye bønder 
  • Åpent for alle mulige spørsmål

 Vi inviterer spesielt produsenter som nylig har tatt over en Landbrukseiendom, men møtet er åpent for alle som er interessert!

Påmelding innen torsdag 20. februar til

 marit.hjellmo@oppdal.kommune.no eller

randi.stolpnes@rennebu.kommune.no eller på sms til mobilnr 91896049.


Publisert: 11.02.2020
Sist endret: 11.02.2020 10.18