Enerettstildeling til NIR

Kommunestyret i Oppdal har 15. november 2018 i sak 116/2018 vedtatt å tildele Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR) enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.


Publisert: 05.02.2019
Sist endret: 05.02.2019 08.47