Kommunen registrerer anlegg i anleggsregisteret, diskuterer prioriteringen med idrettsrådet og sørger for endelig prioritering gjennom politisk behandling. Søkere som har fremmet søknad tidligere, men ikke fått tildelt midler, må sende fornyet søknad.

Søknader med nødvendige vedlegg leveres gjennom www.anleggsregisteret.no. Her finner man også nyttig veiledning til utfylling av søknaden og søknadsprosessen som helhet. Merk at alle søkere må være registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer.

Frist for å sende inn søknad er 1. november 2017.

Evt spørsmål kan rettes til fagansvarlig kultur Anne Kristin Loeng, tlf: 72 40 18 26/91 13 02 44 eller kulturkonsulent Sjur Vammervold, tlf: 40 01 67 58.