Høring: to nye vegnavn

Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn.

Følgende forslag foreligger: 

   • Skinnsettrøa: ny veg i regulert hyttefelt. Vegen er en avstikker fra Furunesvegen rett ved Rv70. Området ligger rett sør-øst for småbruket Skinnset og rett sør-vest for elva Svorunda. Forslaget er fra tidligere eier, og begrunnes med at området tidligere var inngjerdet og kaldt Kalvtrøa. Skinnset er godkjent skrivemåte i Sentralt stadnamnregister (SSR). Skinnsetvegen er opptatt.
   • Vangsløkkjvegen: ny veg i det nyregulerte hyttefeltet «Vangsløkkja» som ligger i Vangslia. Vegen er etablert som avstikker fra Kjerkvegen. Plassert nord for Oppdal kirke og vest for Vangslia skisenter – se kart. Eiendommen har tidligere vært dyrka mark tilknyttet Prestgarden.

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

   • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
   • Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
   • Navnet bør passe på stedet
   • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
   • Navna bør være varierte
   • Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
   • En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Se forslagene med kart her! 

Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk av utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester. 

Frist for å komme med innspill er 14.10.2021. Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no  eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.


Publisert: 31.08.2021
Sist endret: 31.08.2021 14.37