Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts- og kultur- og fritidsaktiviteter.
Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og en generelt uoversiktlig smittesituasjon oppfordrer vi nå innbyggerne om å begrense reiser mellom kommunene.
Hensikten med denne oppfordringen er å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Vi oppfordrer til følgende:

  • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
  • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.
  • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil).

Når det gjelder reiser til hytter og fritidseiendommer forholder vi oss til regjeringens reiseråd
Midtre Gauldal har nå en egen lokal forskrift.

Disse har gått sammen om oppfordringen:

Melhus kommune, ordfører Jorid Oliv Jagtøyen
Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen
Holtålen kommune, ordfører Arve Hitterdal
Rennebu kommune, ordfører Ola Øie
Oppdal kommune, ordfører Geir Arild Espnes


Publisert: 19.04.2021
Sist endret: 19.04.2021 14.23