Innspill dagsturhytta

Du kan nå komme med innspill til plassering av dagsturhytta i Oppdal. Frist: 26. november.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om Dagsturhytta

Oppdal kommune er én av 12 kommuner i Trøndelag som har fått tildelt en dagsturhytte. Første steg i arbeidet å innhente innspill på hvor hytten skal plasseres. Nå kan alle og enhver komme med innspill til plassering av dagsturhytta.  

Dagsturhytter er hytter som ligger nært tettsteder, og som er gratis tilgjengelig for alle gjennom hele året. Målet med dagsturhyttene er å stimulere til turglede. 

Fotavtrykk på hytta er 48 kvm, og avgravd areal 9 x 8 meter = 72 kvm. 

Du kan lese mer om prosjektet på fylkeskommunens nettsider

Målet med dagsturhytta

 • Få flere på tur og oftere på tur.
 • Skape en sosial møteplass og læringsarena i naturen.
 • Oppnå bedre inkludering, og unngå utenforskap.
 • En plass å søke ly og spise niste.
 • Arena for ulike arrangementer.

Forutsetninger for plassering

Følgende kriterier må ligge til grunn for forslaget:

 • Det må være fast fjell der hytta skal plasseres. Myr må unngås.
 • Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for utvidelse av kapasitet.
 • Adkomst til hytta skal være universelt utformet – tilgjengelig med rullestol og barnevogn.
 • Tomta bør være flat med maks. høydeforskjell på 0,3 meter.
 • Det anbefales at hytta blir lagt i et fra før etablert friluftslivsområde, og som har god tilgjengelighet, fin natur og utsikt.
 • Adkomst bør være via merket tursti eller turvei, sommer og vinter.
 • Hytta skal ha kommunalt eierskap uavhengig av grunneierforhold.

Behandling av innspillene

Etter at fristen er utgått vil administrasjonen gå gjennom innspillene. Innspillene vurderes da opp mot kriteriene fra fylkeskommunene og kommunestyret.

Grunneiere som eier tomt med aktuell plassering kontaktes. Sender du innspill om plassering på egen tomt er det fint om dette presiseres i innspillet.

Det presiseres at innspillene som kommer inn i dette arbeidet må avklares opp mot grunneier av kommunen. Det kreves aksept fra grunneier over en periode på 30 år for å kunne gå videre med plasseringen

Slik kan du sende innspill

Primært ønsker vi at du bruker følgende skjema: 

Skjema for innspill

Du kan også sende e-post: post@oppdal.kommune.no eller sende brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.

Frist: 26. november.


Publisert: 10.11.2023
Sist endret: 10.11.2023 13.40