Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022

I henhold til folkehelselovens § 5 skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en skriftlig dokumentasjon på hvordan det står til med befolkningens helsetilstand. Dette er nå gjennomført og arbeidet har munnet ut i 3 dokument som viser hvordan det står til i Oppdal. Selve kunnskapsgrunnlaget med kartlegging og vurderinger, "Levekår og folkehelse i Oppdal" er ikke offentliggjort enda, men det er utviklet to kortversjoner ut i fra dette store dokumentet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det ene dokumentet  er "OSS i OPPDAL - Styrker og utfordringsområder". Dette ble behandlet og tatt til orientering i kommunestyret 6. oktober 2022. Det viser hvilke styrker vi har i Oppdal og beskriver 3 utfordringsområder som kommunen skal ha fokus på til neste revidering om 4 år.

Det andre dokumentet av OSS I OPPDAL er en kortversjon av selve kunnskapsgrunnlaget "Levekår og folkehelse i Oppdal " og består av alle bærekraftsmålene. Her er det knyttet folkhelsekartlegging fra Oppdal til hvert bærekraftsmål. Dette gir en god oversikt over de viktigste kartleggingene som sier noen om hvordan vi har det i Oppdal.

Les mer her


Publisert: 07.10.2022
Sist endret: 07.10.2022 15.55