Høring - eventuell grenseendring Rennebu-Oppdal

Fylkesmannen har vedtatt å legge spørsmålet om eventuell grenseendring Rennebu-Oppdal ut på høring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Fylkesmannen  mottok 26.01.2017 en søknad om grensejustering slik at Havdal, Gisnås, Ulsberg og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal kommune.

Med bakgrunn i inndelingslova (lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrense), konkluderte Fylkesmannen med at det skulle igangsettes et arbeid med kunnskapsgrunnlag for en ev grensejustering. I brev av 03.02.2017 ba Fylkesmannen om at Rennebu kommune tok ansvaret for å få fram et slikt kunnskapsgrunnlag. Kommunen har 08.05.2017 overlevert kunnskapsgrunnlaget, jf. vedlagte rapport fra Plankontoret: Sammenstilling av faktagrunnlag – grensejustering mellom Rennebu og Oppdal.

Fylkesmannen ønsker nå å åpne for en bred høring av kunnskapsgrunnlaget, jf § 9 og § 10 i inndelingslova, utfra følgende opplegg:

 Hovedspørsmål: 1) er kunnskapsgrunnlaget dekkende i forhold til å kunne vurdere hovedspørsmålet? 2) bør omsøkte grensejustering gjennomføres eller ikke?

 Alle innspill sendes til fmstpostmottak@fylkesmannen.no. Frist for innspill settes til fredag 9. juni 2017

Fylkesmannens høringsbrev med vedlegg kan du lese her (under Andre høringer):


Publisert: 11.05.2017
Sist endret: 11.05.2017 09.04