Bli med på helseundersøkelse 18. oktober!

I oktober/november gjennomføres en stor helseundersøkelse for alle som bor i sørdelen av Trøndelag. – Vi håper alle som inviteres til å delta i undersøkelsen blir med, og dermed bidrar til viktig helseforskning, sier fagansvarlig folkehelse i Oppdal kommune, Vigdis Thun.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Data som samles inn i undersøkelsen skal brukes til:

  • Forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål
  •  Bedre behandlingsmetoder og medisiner
  •  Forebygging av sykdommer
  •  Bedre folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt

Hva er HUNT?

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) startet for 40 år siden, og er en av verdens største helseundersøkelser.

Dataene fra nordtrønderne har blitt en enorm ressurs for helseforskning i hele verden. Den brede deltakelsen er HUNTs store styrke.

140 000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag har deltatt. Nå utvides HUNT til hele Trøndelag. Vi håper på like stor oppslutning fra sørdelen av fylket.

Hvordan deltar du:

18-75 år

Alle innbyggere over 18 år får en invitasjon til å delta i HUNT. Denne kommer som SMS på mobiltelefonen. Herfra kan du logge den inn i spørreundersøkelsen. Du kan også svare på PC og nettbrett.

76-100+ år

Er du 76 år eller eldre får du brev i posten med invitasjon til å delta i HUNT. Her følger det med et spørreskjema på papir og svarkonvolutt.

Personvern:

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Dine data lagres i en luket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett. HUNT ivaretar de strengeste sikkerhetsrutinene, og gir ikke ut opplysninger som kan knyttes til deg som person.

Når skal HUNT foregå?

HUNT sender ut invitasjonene fra midten av oktober og ut november. Utsendingene skjer kommunevis. Det betyr at ikke alle får SMS eller brev med invitasjon samtidig, heller ikke innenfor samme kommune.

Hunt.no/facebook.com/hunt.no


Publisert: 09.09.2019
Sist endret: 09.09.2019 10.51