Brøyting av Gjevilvassvegene ikke tillatt resten av vinteren

I medhold av områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, vedtatt 22.06.2016 varsles herved følgende:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brøyting av Gjevilvassveien er for resterende av vintersesongen ikke tillatt. Dette forbudet trer i kraft fra dags dato. Bilkjøring og kjøring med traktor o.l. som ikke medfører brøyting, kan fortsette inntil vegen er egnet for preparering til skiløype. Så snart snøforholdene tillater det etter fredag 28. desember, vil skiløype bli preparert uten ytterligere varsel. Bilkjøring, traktorkjøring o.l. vil fra det tidspunkt være forbudt.

Vegen vil åpnes for alminnelig motorisert ferdsel fra og med tirsdag 23. april. Fra samme tidspunkt tillates brøyting. Åpning vil kunngjøres ved oppslag på Oppdal kommunes hjemmesider, i lokalavis, samt ved varsel til Gjevilvassveien SA.

Vi oppfordrer hytteeiere og grunneiere som evt. har kjørt inn i Gjevilvassdalen om å kjøre ut igjen før et nytt snøfall. 


Publisert: 20.12.2018
Sist endret: 20.12.2018 14.33