God dyrevelferd for alle!

På lag med naturen! En holdningskampanje fra Norsk Sau og Geit.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


God dyrevelferd

Som en naturglad nasjon er vi opptatt av friluftsliv. Vi verdsetter naturen og vi bryr oss om biologisk mangfold. Turer i skog og fjell er norsk tradisjon, og vi oppfører oss respektfullt der vi ferdes - også med hund. Vårt felles ansvar krever teamwork!

Fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang i Norge. Dette gjelder alle, og er et av flere tiltak som iverksettes periodisk gjennom året for å håndtere overlappende interesser. Dette er et felles hensyn på lik linje med det generelle bålforbudet som skal hindre skog- og lyngbrann, jakt- og fredningstid for vilt, eller begrensninger ved motorferdsel i utmark. I en del områder kan det også være utvidet eller ekstraordinær båndtvang, og det er viktig å gjøre seg kjent med lokale tilpasninger i regelverket.

For at vi skal kunne ferdes i naturen og at det skal være plass til alle må vi tilpasse oss lovverk, årstid, lokale forhold, og andre dyr og mennesker. Slik bidrar vi til en kollektiv ivaretakelse av norsk natur, og vi er bevisst vårt ansvar når vi ferdes ute.

Hjelp bonden og reindrifta å verne om beitedyra på sommeren, og skån viltet med sine små fra løse hunder, på samme måte som vi ellers etterkommer øvrig lovverk og bestemmelser når vi ferdes i marka. Sammen er vi på lag med naturen!

Illustratør av plakat: TuridSaursaunet,

Tekst: Erica Hogstad Fjæran


Publisert: 24.04.2018
Sist endret: 24.04.2018 12.49