Lansering av bind 9 og avslutning av bygdebokprosjektet for Oppdal

26. Juni lanseres niende og siste bind i bygdebokprosjektet for Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Historien rundt bygdeboka for Oppdal kan spores helt tilbake til 1930 da det første initiativet til en bygdebok ble tatt med Inge Mull som forfatter. Av ulike årsaker ble dette aldri fullført, og det skulle gå helt til 2002 før Inge Mulls arbeid ble innbundet og lagt ut til salg med tittelen "En uferdig bygdehistorie for Oppdal". 

Rundt 1990 ble arbeidet med en bokserie startet opp for alvor, og Oppdal kommune, i samarbeid med Oppdal historielag, utarbeidet et forprosjekt som forelå i 1992. 30 år senere foreligger nå det niende og siste bindet i prosjektet. Dette må markeres. 

Grete Høgset ble i 1996 ansatt og det første bindet forelå i 2001. Siden har Ola Bjerkås og Per Odd Volden skrevet bind 2-7. Arvid Skogseth har skrevet bind 8 og 9.

Bindene inneholder slekts- og gardshistorie for de ulike områdene, samt historie rundt folk og bebyggelse i sentrumsområdet. Siden har bøkene kommet på løpende bånd, hvor hvert bind tar for seg ulike deler av bygda:

  •  Bind 1: Lønset og Storlidalen, skrevet av Grete Høgset (2001).
  •  Bind 2: Drivdalen, skrevet av Ola Bjerkås (2006).
  •  Bind 3: Båggåstronda og Spælen, skrevet av Ola Bjerkås (2009).
  •  Bind 4: Kåsan og Brennan, skrevet av Per Odd Volden (2010).
  •  Bind 5: Auna, skrevet av Per Odd Volden (2013).
  •  Bind 6: Furunes til Vognillan, skrevet av Ola Bjerkås (2012).
  •  Bind 7: Vognillan til Auna, skrevet av Ola Bjerkås og Arvid Skogseth (2017).
  •  Bind 8: Bjørndal til Veslstavåa, skrevet av Arvid Skogseth (2019).
  •  Bind 9: Fagerhaug og Skardalen, inkl. register, skrevet av Arvid Skogseth (Juni 2020). 

Niende og siste bind lanseres 26. Juni 2020 kl. 19:00 på Skogtun grendahus. Det vil bli servering av kaffe og kake, underholdning, og ulike innslag tilknyttet prosjektet.  

Arrangementet gjennomføres med forbehold om en smittesituasjon som ikke forverres. Skulle situasjonen forandre seg og arrangementet må avlyses vil vi gi beskjed om dette. Det tas forhåndsregler tilknyttet smittevern ved arrangementet. 

Vel møtt! 


Publisert: 12.06.2020
Sist endret: 12.06.2020 10.13