Regjeringen skjerper koronatiltak og anbefalinger

3. januar: Koronagruppen har i dag hatt møte etter Regjeringens pressekonferanse klokka 18. I Oppdal er det ikke registrert noen nye smittede de siste dagene, men alle tiltak som er anbefalt eller pålagt fra Regjeringen gjelder også for Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fra Koronagruppen i Oppdal kommune presiseres følgende:

• Ungdomsskolene og Oppdal videregående skole går over i rødt nivå. Disse kommer selv ut med informasjon til foreldre og elever, men på Oppdal ungdomsskole har de planleggingsdag i morgen for å kunne rigge seg til en god start på rødt nivå på tirsdag.
• Barneskolene og barnehagene skal ha åpent på lik linje som de har hatt før jul.
• På Sykehjemmet, Sanatelltunet, BOAS og omsorgsboligene bes det om at besøk begrenses de neste 14 dagene og at beboerne kan få besøk av en til to faste personer.

Nasjonale anbefalinger:
• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
• Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.
• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antall begrensninger og adgangskontroll.
• Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
• Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Nasjonale regler:
• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
• De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
• De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.


Publisert: 03.01.2021
Sist endret: 03.01.2021 21.15